KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁM ĐỐC


KHÓA HỌC CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA HỌC CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 24.800.000 VNĐ
Ưu đãi: 12.400.000 VNĐ

KHÓA HỌC CEO TOÀN DIỆN

KHÓA HỌC CEO TOÀN DIỆN

Niêm yết: 32.800.000 VNĐ
Ưu đãi: 13.000.000 VNĐ

KHÓA HỌC DCM - GIÁM ĐỐC KÊNH PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA HỌC DCM - GIÁM ĐỐC KÊNH PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 9.600.000 VNĐ
Ưu đãi: HCM:6.000.000 VNĐ - HN: 8.200.000 VNĐ

KHÓA HỌC RCM- GIÁM ĐỐC CHUỖI BÁN LẺ CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA HỌC RCM- GIÁM ĐỐC CHUỖI BÁN LẺ CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 9.600.000 VNĐ
Ưu đãi: HCM: 6.000.000 VNĐ - HN: 8.200.000 VNĐ

NHÀ KHỞI NGHIỆP HIỆU QUẢ VÀ CHUYÊN NGHIỆP

NHÀ KHỞI NGHIỆP HIỆU QUẢ VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 25.000.000 VNĐ
Ưu đãi: 19.000.000 VNĐ

KHÓA HỌC CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA HỌC CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 20.800.000 VNĐ
Ưu đãi: 10.400.000 VNĐ

KHÓA HỌC CFO- GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA HỌC CFO- GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 20.800.000 VNĐ

Ưu đãi: 10.400.000 VNĐ

KHÓA HỌC CHRO- GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA HỌC CHRO- GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 20.800.000 VNĐ
Ưu đãi: 10.400.000 VNĐ

KHÓA HỌC DÀNH CHO QUẢN LÝ


KHÓA HỌC NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA HỌC NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 10.800.000 VNĐ
Ưu đãi:  5.400.000 VNĐ

KHÓA HỌC TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA HỌC TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 9.600.000 VNĐ
Ưu đãi: HCM: 6.000.000VNĐ
- HN: 8.200.000VNĐ

KHÓA HỌC KHOA HỌC PHONG THỦY DÀNH CHO DOANH NHÂN

KHÓA HỌC KHOA HỌC PHONG THỦY DÀNH CHO DOANH NHÂN

Niêm yết: 4.800.000 VNĐ
Ưu đãi: 3.300.000 VNĐ

KHÓA HỌC MASTER PHONG THỦY – PHONG THỦY CHUYÊN SÂU TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA

KHÓA HỌC MASTER PHONG THỦY – PHONG THỦY CHUYÊN SÂU TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA

Niêm yết: 12.800.000 VNĐ
Ưu đãi: 7.900.000 VNĐ

KHÓA HỌC MÔ HÌNH 7S CHO DOANH NGHIỆP

KHÓA HỌC MÔ HÌNH 7S CHO DOANH NGHIỆP

Niêm yết: 4.800.000 VNĐ
Ưu đãi: 4.000.000 VNĐ

KHÓA HỌC QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA HỌC QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 7.800.000 VNĐ
Ưu đãi: 3.900.000 VNĐ

KHÓA HỌC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

KHÓA HỌC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Niêm yết: 10.600.000 VNĐ
Ưu đãi: 5.500.000 VNĐ

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ

Niêm yết: 7.800.000 VNĐ
Ưu đãi: 3.900.000 VNĐ

KHÓA HỌC NGẮN HẠN


KHÓA HỌC KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ

KHÓA HỌC KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ

Niêm yết: 3.200.000 VNĐ
Ưu đãi: 1.600.000 VNĐ

KHÓA HỌC KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

KHÓA HỌC KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Niêm yết: 3.200.000 VNĐ
Ưu đãi: 1.600.000 VNĐ

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO

Niêm yết: 3.200.000 VNĐ
Ưu đãi: 1.600.000 VNĐ

KHÓA HỌC SỬ DỤNG KPIS TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

KHÓA HỌC SỬ DỤNG KPIS TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Niêm yết: 3.200.000 VNĐ

Ưu đãi: 1.600.000 VNĐ

KHÓA HỌC TÀI CHÍNH DÀNH CHO CÁC NHÀ QUẢN TRỊ KHÔNG CHUYÊN

KHÓA HỌC TÀI CHÍNH DÀNH CHO CÁC NHÀ QUẢN TRỊ KHÔNG CHUYÊN

Niêm yết: 3.200.000 VNĐ

Ưu đãi: 1.600.000 VNĐ

KHÓA HỌC TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

KHÓA HỌC TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

Niêm yết: 3.200.000 VNĐ

Ưu đãi: 1.600.000 VNĐ

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 3.200.000 VNĐ

Ưu đãi: 1.600.000 VNĐ

KHÓA HỌC KỸ NĂNG BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

KHÓA HỌC KỸ NĂNG BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

Niêm yết: 3.200.000 VNĐ
Ưu đãi: 1.600.000 - 900.000 VNĐ

Tin tức - Sự kiện

Đăng ký nhận tin

© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo