KHÓA HỌC MÔ HÌNH 7S CHO DOANH NGHIỆP

KHÓA HỌC MÔ HÌNH 7S CHO DOANH NGHIỆP

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông qua việc nghiên cứu những công ty hàng đầu tại Mỹ, chuyên gia tư vấn của công ty McKinsey là Tom Peters và Robert Waterman đã đúc rút ra 7 yếu tố tạo nên thành công cho doanh nghiệp.

7 yếu tố này bao gồm 3 yếu tố cứng: Chiến lược (Strategy); Cơ cấu (Structure); Hệ thống (System); Và 4 yếu tố mềm: Kỹ năng (Skills); Đội ngũ (Staff); Phong cách quản lý (Style of management); Giá trị được chia sẻ (Shared Values).

Thêm vào đó, Chiến lược dẫn đầu (Leadership Strategy) được khởi xướng bởi Tập đoàn General Electric theo phương pháp mô phỏng là một chuyên đề đào tạo Chiến lược vô cùng thực tiễn (đã và đang được triển khai đào tạo MBA tại hơn 400 trường Đại học danh tiếng và nhiều công ty lớn).

Như vậy có thể thấy 7S thực chất là công cụ quản trị doanh nghiệp, được kết hợp với phương pháp mô phỏng giải pháp kinh doanh để số hóa và tự động hóa Doanh nghiệp; Nhằm thích nghi nhanh với xu hướng dịch chuyển và biến động không ngừng trong nền kinh tế hiện đại. Có thể khẳng định rằng, sự kết hợp hài hòa 7 yếu tố sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận với hệ thống quản trị hiện đại nhất, tận dụng được các nguồn lực, nắm bắt được các cơ hội từ thị trường và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trên cơ sở những nghiên cứu sâu sắc, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI quyết định xây dựng chương trình đào tạo “Chiến lược dẫn đầu và Hệ vận hành 7S”. Chương trình sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thực tế, giá trị hữu ích cho các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Đối tượng tham gia

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Giám đốc chức năng, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…;
 • Đội ngũ quản lý cấp trung: các Trưởng bộ phận, Giám đốc cơ sở, cửa hàng, … ;

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:

 • Hiểu rõ 7 yếu tố để kết hợp hài hòa và tương thích;
 • Tạo ra bộ công cụ mô phỏng, dự báo và quản trị phù hợp nhất với đơn vị mình;
 • Hiện thực hóa bốn mục tiêu trong thẻ điểm cân bằng (BSC) của doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

P1

Chiến lược / Strategy Chuyên sâu về chiến lược và chiến thuật
Xác định cụ thể cách thức cạnh tranh của Doanh nghiệp
Trình tự các hành động được thực hiện của DN để đạt được mục tiêu.
Phân bổ và liên kết các nguồn lực của Doanh nghiệp.

P2

Cơ cấu tổ chức / Structure Phù hợp và phục vụ cho chiến lược
Tác động văn hóa
Vai trò trách nhiệm và mối quan hệ ràng buộc trong doanh nghiệp
Cách thức tổ chức các phòng ban và cách giao tiếp phối hợp
Lựa chọn Tập quyền & Phân quyền cho phù hợp với Văn hóa DN.

P3

Hệ thống/ System Công cụ giúp người lao động làm việc hàng ngày để đạt các mục tiêu & mục đích
Xác định rõ các quy trình và dòng công việc thường ngày.
Thúc đẩy hiệu tính hiệu quả và sự hài lòng
 Hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc, hệ thống tài liệu, phân quyền, phân cấp, phần mềm QL, kế toán, nhân sự, dịch vụ (ERP, CRM, BSC…)

P4

Con người/ Staff Xác định số lượng và mẫu hình các nhân viên trong DN.
 Cơ sở để quản lý năng lực nhân viên.
Tạo lợi thế cạnh tranh của DN từ nguồn nhân lực.

P5

Kỹ năng/ Skills Xác định các năng lực cốt lõi của nhân viên để thực hiện công việc của DN.
Hiệu quả của DN sẽ phụ thuôc vào những kỹ năng thiết yếu của lực lượng lao động.

P6

Phong cách quản lý/ Style of Management Tạo ra niềm tin – giá trị cốt lõi
Đưa ra những qui tắc chung và phong cách quản lý trong DN.
Tập trung vào lãnh đạo hành vi, sự tương tác và văn hóa của DN

P7

Chia sẻ giá trị/ Share values Bao gồm cả tầm nhìn & sứ mệnh của DN
Đây là những giá trị cốt lõi của công ty mà kết nối tất cả 6 yếu tố còn lại.
 Đây là những nguyên tắc nền tảng của doanh nghiệp.

Cuối những năm 70 thế kỷ XX xuất hiện những nhân tố mới trong tư duy quản lý – giải đáp về nguyên nhân dẫn đến thành công của doanh nghiệp. Hai chuyên gia tư vấn của công ty McKinsey là Tom Peters và Robert Waterman đã nghiên cứu một nhóm công ty hàng đầu tại Mỹ như: Kodak, HP, IBM, Procter & Gamble, 3M … và năm 1982 họ xuất bản quyển sách với tiêu đề “In Search of Excellence” bao gồm 7 yếu tố. Do 7 yếu tố trong tiếng Anh được viết bắt đầu từ chữ cái S, vì vậy mô hình tìm ra được đặt tên là mô hình 7S. Mô hình này dựa trên quan điểm: Mọi doanh nghiệp, công ty, đơn vị (gọi chung là đơn vị) không chỉ là một mô hình tổ chức, hơn thế nó được đặc trưng bởi 7 yếu tố.

Trong 7 yếu tố này được chia thành nhóm yếu tố cứng và nhóm yếu tố mềm. Nhóm yếu tố cứng bao gồm: Structure-Cơ cấu, Strategy-Chiến lược và System-Hệ thống; nhóm yếu tố mềm bao gồm: Skill-Kỹ năng, Staff-Đội ngũ, Style-Phong cách, Shared Values-Giá trị được chia sẻ. Mỗi một tổ chức đều có đầy đủ 7 yếu tố, chúng tồn tại ở các dạng khác nhau. Vì vậy, sẽ gặt hái được thành công nếu gây dựng 7 yếu tố trên một cách hợp lý và hài hoà.

Mô hình 7S thực chất là phương pháp áp dụng để thích nghi nhanh chóng với sự chuyển đổi mà không phải từ bỏ lợi ích. Có thể khẳng định rằng tất cả các yếu tố trong mô hình 7S đều quan trọng, nếu không đánh giá đúng vai trò của một trong các yếu tố nêu trên, thì đơn vị đó sẽ không tận dụng được hết khả năng phát triển cho dù họ đã rất quan tâm tới sáu yếu tố còn lại.

Trên cơ sở những nghiên cứu sâu sắc về mô hình 7S, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI quyết định xây dựng chương trình đào tạo “Mô hình 7S cho doanh nghiệp”. Chương trình với sự tham gia giảng dạy của chuyên gia kinh tế hàng đầu sẽ mang đến nhiều giá trị hữu ích cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Đối tượng tham gia

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
 • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
 • Những người có mong muốn hiểu về mô hình 7S để áp dụng cho doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:

 • Hiểu sâu sắc mô hình 7S cho doanh nghiệp
 • Cân đối và điều chỉnh tất cả các yếu tố của mô hình một cách phù hợp nhất với đơn vị mình.
 • Hiện thực hóa chiến lược kinh doanh và mục tiêu của công ty

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

Lịch khai giảng tại Hà Nội

Địa điểm tổ chức Khóa học đào tạo Mô hình 7S cho doanh nghiệp tại Hà Nội: Tầng 14, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ THỜI GIAN
Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S 08 buổi 27/10/2023 18/11/2023 Thứ 6, Thứ 7

Tối: 18h00 – 21h00

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Học phí: 4.800.000đ
Phí ưu đãi: 4.000.000đ(Bao gồm: Đào tạo, tiệc trà, tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận, VAT)
Mức phí ưu đãi áp dụng khi:
 • Đăng ký trước khai giảng 15 ngày
 • Đăng ký từ 3 học viên
 • Là học viên thân thiết PTI

Giảng viên: Đỗ Hoài Nam

Đỗ Hoài Nam được biết đến với vai trò là một chuyên gia “Tư vấn chiến lược kinh doanh”, đồng thời ông cũng là giảng viên cao cấp của các khóa đào tạo như: Quản lý chiến lược, Quản lý nhân sự, Kỹ năng mềm, Kỹ năng bán hàng...tại Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI. Với tâm huyết của một chuyên gia, các chương trình giảng dạy của ông luôn mang lại cho học viên những kiến thức mới mẻ giàu giá trị thực tiễn, chuyên môn cao.


© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo