KHÓA HỌC

KHÓA HỌC CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 24.800.000 VNĐƯu đãi: 12.400.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC CEO TOÀN DIỆN

Niêm yết: 32.800.000 VNĐƯu đãi: 13.000.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC DCM - GIÁM ĐỐC KÊNH PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 9.600.000 VNĐƯu đãi: HCM:6.000.000 VNĐ - HN: 8.200.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ

Niêm yết: 3.200.000 VNĐƯu đãi: 1.600.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO

Niêm yết: 3.200.000 VNĐƯu đãi: 1.600.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC RCM- GIÁM ĐỐC CHUỖI BÁN LẺ CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 9.600.000 VNĐƯu đãi: HCM: 6.000.000 VNĐ - HN: 8.200.000 VNĐ


Xem chi tiết
© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo