KHÓA HỌC DÀNH CHO QUẢN LÝ

KHÓA HỌC TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 9.600.000 VNĐƯu đãi: HCM: 6.000.000VNĐ- HN: 8.200.000VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC KHOA HỌC PHONG THỦY DÀNH CHO DOANH NHÂN

Niêm yết: 4.800.000 VNĐƯu đãi: 3.300.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC MÔ HÌNH 7S CHO DOANH NGHIỆP

Niêm yết: 4.800.000 VNĐƯu đãi: 4.000.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 7.800.000 VNĐƯu đãi: 3.900.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Niêm yết: 10.600.000 VNĐƯu đãi: 5.500.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ

Niêm yết: 7.800.000 VNĐƯu đãi: 3.900.000 VNĐ


Xem chi tiết
© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo