KHÓA HỌC NGẮN HẠN

KHÓA HỌC KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ

Niêm yết: 3.200.000 VNĐƯu đãi: 1.600.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO

Niêm yết: 3.200.000 VNĐƯu đãi: 1.600.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC TÀI CHÍNH DÀNH CHO CÁC NHÀ QUẢN TRỊ KHÔNG CHUYÊN

Niêm yết: 3.200.000 VNĐ Ưu đãi: 1.600.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

Niêm yết: 3.200.000 VNĐ Ưu đãi: 1.600.000 VNĐ


Xem chi tiết
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 3.200.000 VNĐ Ưu đãi: 1.600.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC KỸ NĂNG BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

Niêm yết: 3.200.000 VNĐƯu đãi: 1.600.000 - 900.000 VNĐ


Xem chi tiết
© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo