KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

KHÓA HỌC CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 24.800.000 VNĐƯu đãi: 12.400.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC CEO TOÀN DIỆN

Niêm yết: 32.800.000 VNĐƯu đãi: 13.000.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC DCM - GIÁM ĐỐC KÊNH PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 9.600.000 VNĐƯu đãi: HCM:6.000.000 VNĐ - HN: 8.200.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC RCM- GIÁM ĐỐC CHUỖI BÁN LẺ CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 9.600.000 VNĐƯu đãi: HCM: 6.000.000 VNĐ - HN: 8.200.000 VNĐ


Xem chi tiết
NHÀ KHỞI NGHIỆP HIỆU QUẢ VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 25.000.000 VNĐƯu đãi: 19.000.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 20.800.000 VNĐƯu đãi: 10.400.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC CFO- GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 20.800.000 VNĐ Ưu đãi: 10.400.000 VNĐ


Xem chi tiết
KHÓA HỌC CHRO- GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Niêm yết: 20.800.000 VNĐƯu đãi: 10.400.000 VNĐ


Xem chi tiết
© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo