LỊCH KHAI GIẢNG TỔNG HỢP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 25/09/2022 26.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 20/06/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 22/07/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 21/08/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 21/09/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 22/10/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 21/11/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 16/12/2022 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 13/08/2022 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 09/12/2022 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 16/09/2022 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 15/06/2022 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 10/10/2022 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 11/07/2022 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 16/11/2022 18.800.000 VNĐ
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 26/11/2022 18.800.000 VNĐ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 9/07/2022 8.200.000 VNĐ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 05/11/2022 8.200.000 VNĐ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 16/09/2022 8.200.000 VNĐ
Digital CMO Chưa có lịch khai giảng 12.800.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 30/05/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 17/06/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 09/07/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 29/07/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 17/08/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 05/09/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 24/09/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 17/10/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 11/11/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 05/12/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 24/12/2022 8.600.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 29/07/2022 8.200.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 10/09/2022 8.200.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 24/12/2022 8.200.000 VNĐ
Đào tạo giảng viên nội bộ 28/09/2022 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 25/06/2022 6.800.000 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S 06/07/2022 4.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia Chưa có lịch khai giảng 12.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân Chưa có lịch khai giảng 4.600.000 VNĐ
Tinh hoa quản trị Chưa có lịch khai giảng 6.800.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Khóa học Khai giảng Học phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 28/05/2022 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 04/06/2022 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 02/07/2022 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 01/08/2022 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 17/09/2022 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 03/10/2022 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 07/11/2022 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 03/12/2022 2.600.000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 28/05/2022 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 25/06/2022 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 22/08/2022 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 15/10/2022 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 08/06/2022 2.600.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 03/06/2022 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 13/06/2022 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 07/09/2022 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 02/12/2022 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 12/06/2022 1.800.000 VNĐ
Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp 05/06/2022 1.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 01/07/2022 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 27/05/2022 2.200.000 VNĐ
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán 12/06/2022 2.600.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 24/06/2022 2.200.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính 18/06/2022 2.600.000 VNĐ
Quản lý con người 11/06/2022 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 17/06/2022 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Lãnh đạo từ giá trị đến sức mạnh Chưa có lịch khai giảng 1.400.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp 03/06/2022 1.800.000 VNĐ
Nghệ thuật thuyết trình - Phương pháp & thực hành 08/07/2022 4.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên 30/07/2022 3.200.000 VNĐ
     

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 25/06/2022 28.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 30/05/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 26/06/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/07/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/08/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 26/09/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 28/10/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/11/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 28/12/2022 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 11/07/2022 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 18/11/2022 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 05/10/2022 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 24/06/2022 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 17/09/2022 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 19/12/2022 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 03/08/2022 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 07/11/2022 18.800.000 VNĐ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 20/08/2022 18.800.000 VNĐ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 15/10/2022 6.000.000 VNĐ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 04/06/2022 6.000.000 VNĐ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 03/12/2022 6.000.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 18/06/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 29/06/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 23/07/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 12/08/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 12/09/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 14/10/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 16/11/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 10/12/2022 8.600.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ 27/06/2022 5.800.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ 23/12/2022 5.800.000 VNĐ
Thương mại điện tử chuyên nghiệp 06/06/2022 10.600.000 VNĐ
Thương mại điện tử chuyên nghiệp 31/10/2022 10.600.000 VNĐ
Tổ trưởng sản xuất 01/07/2022 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 19/08/2022 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 18/11/2022 4.800.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 06/08/2022 6.000.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 09/07/2022 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 05/11/2022 6.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 16/12/2022 12.800.000 VNĐ

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH

Khóa học Khai giảng Học phí    
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 28/05/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 24/06/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 22/07/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 27/08/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 26/09/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 28/10/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 23/11/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 28/12/2022 3.200.000 VNĐ    
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 06/06/2022 3.200.000 VNĐ    
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 08/08/2022 3.200.000 VNĐ    
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 08/10/2022 3.200.000 VNĐ    
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 05/12/2022 3.200.000 VNĐ    
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên 20/06/2022 3.200.000 VNĐ    
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên 17/08/2022 3.200.000 VNĐ    
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên 05/11/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 02/07/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 13/07/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 24/09/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 19/11/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 11/06/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 10/08/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 10/10/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 14/12/2022 3.200.000 VNĐ    
Nghiệp vụ quản lý kho 20/08/2022 3.200.000 VNĐ    
Nghiệp vụ quản lý kho 26/11/2022 3.200.000 VNĐ    
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng 30/05/2022 2.200.000 VNĐ    
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng 24/06/2022 2.200.000 VNĐ    
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 28/05/2022 3.200.000 VNĐ    
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 30/07/2022 3.200.000 VNĐ    
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 12/11/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 17/06/2022 1.800.000 VNĐ    
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 08/07/2022 1.800.000 VNĐ    
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 17/09/2022 1.800.000 VNĐ    
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 16/11/2022 1.800.000 VNĐ    
Quản lý con người 12/06/2022 1.800.000 VNĐ    
Quản lý con người 29/08/2022 1.800.000 VNĐ    
Quản lý con người 26/10/2022 1.800.000 VNĐ    
Quản lý con người 28/12/2022 1.800.000 VNĐ    
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 19/06/2022 1.800.000 VNĐ    
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 20/08/2022 1.800.000 VNĐ    
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 03/10/2022 1.800.000 VNĐ    
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 07/12/2022 1.800.000 VNĐ    
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 17/06/2022 1.800.000 VNĐ    
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 05/09/2022 1.800.000 VNĐ    
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 02/11/2022 1.800.000 VNĐ    
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 03/06/2022 1.800.000 VNĐ    
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 22/08/2022 1.800.000 VNĐ    
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 14/10/2022 1.800.000 VNĐ    
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 24/12/2022 1.800.000 VNĐ    
Quản trị dòng tiền 15/06/2022 1.800.000 VNĐ    
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 05/06/2022 1.800.000 VNĐ    
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 05/08/2022 1.800.000 VNĐ    
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 07/10/2022 1.800.000 VNĐ    
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 02/12/2022 1.800.000 VNĐ    
Kỹ năng làm việc hiệu quả 16/07/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng làm việc hiệu quả 14/09/2022 3.200.000 VNĐ    
Kỹ năng làm việc hiệu quả 26/11/2022 3.200.000 VNĐ    
Phương pháp dạy con dành cho nhà quản lý 17/06/2022 2.600.000 VNĐ    
Tài chính dành cho Lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ    
© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo