Truyền hình Quốc hội đưa tin hội thảo do PTI tổ chức

Truyền hình Quốc hội đưa tin hội thảo do PTI tổ chức

07/04/2021       Báo chí viết về PTI       admin

http://www.quochoitv.vn/Videos/dong-chay-cua-tien/2020/10/chuyen-doi-so-thuc-day-doanh-nghiep-nho-va-vua-phat-trien/447860 

 

Chuyển đổi số thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển là chủ đề do Truyền hình Quốc hội tổng hợp và đưa tin về hội thảo: “Toàn cảnh kinh tế 2020 và dự báo 2021 – Tư duy chiến lược dành cho SMEs" do Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI và Trường Đào tạo Kinh doanh PBS đồng chức vào ngày 16/10/2020 tại Hà Nội. 

 

 

Chuyển đổi số thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển là chủ đề do Truyền hình Quốc hội tổng hợp và đưa tin về hội thảo: “Toàn cảnh kinh tế 2020 và dự báo 2021 – Tư duy chiến lược dành cho SMEs" do Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI và Trường Đào tạo Kinh doanh PBS đồng chức vào ngày 16/10/2020 tại Hà Nội. 


© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo