PTI HCM: Khai giảng chương trình đào tạo “Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính” khóa 13

Ngày 07/8/2023, chương trình đào tạo “Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính” khóa 13 đã được tổ chức khai giảng thành công tại giảng đường của Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI Hồ Chí Minh. Chương trình được giảng dạy bởi giảng viên Lê Quang Hạnh – chuyên gia về quản lý điều hành doanh nghiệp, cùng sự tham gia của gần 70 học viên là các doanh nhân đến từ nhiều ngành nghề khác nhau.

Trong kinh doanh, dù hoạt động ở bất kỳ mảng nào thì việc hiểu biết về tài chính sẽ giúp các nhà quản trị ở mọi lĩnh vực nhận thức được vai trò của mình trong việc đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh cũng như thực hiện các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo “Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính” cung cấp cho học viên những kiến thức về:

  • Tài chính và quy trình quản lý ngân sách bài bản
  • Các kỹ năng quản lý chung trên cơ sở cải thiện hiệu quả sử dụng ngân sách
  • Công cụ ra quyết định về tài chính, đánh giá chính xác hiệu quản kinh doanh

Nội dung chương trình:

  • Phần 1: Giới thiệu
  • Phần 2: Các quyết định đầu tư chiến lược
  • Phần 3: Chi phí – Sản lượng – Lợi nhuận (CVP – COST – VOLUME – PROFIT)
  • Phần 4: Đọc hiểu và phân tích các báo cáo tài chính
  • Phần 5: Các chỉ số tài chính – Công cụ đo lường sức khỏe doanh nghiệp
  • Phần 6: Quản trị vốn lưu động – Thách thức của ban lãnh đạo

Đối tượng tham gia

  • Những nhà quản trị không chuyên tài chính (Nonfinancial managers) và bất kỳ ai muốn phát triển kiến thức ứng dụng tài chính nhằm cải thiện những kỹ năng quản trị của mình.

Những hình ảnh tại chương trình:

 

pti-hcm-tai-chinh-cho-nha-quan-tri-khong-chuyen-7

 

pti-hcm-tai-chinh-cho-nha-quan-tri-khong-chuyen-1

 

pti-hcm-tai-chinh-cho-nha-quan-tri-khong-chuyen-2

 

pti-hcm-tai-chinh-cho-nha-quan-tri-khong-chuyen-3

 

pti-hcm-tai-chinh-cho-nha-quan-tri-khong-chuyen-4

 

pti-hcm-tai-chinh-cho-nha-quan-tri-khong-chuyen-6

 

pti-hcm-tai-chinh-cho-nha-quan-tri-khong-chuyen-6


© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo