PTI CONVOCATION – Doanh nhân và Đổi mới sáng tạo mở tại TP.HCM

Lễ Tôn vinh sự học Doanh nhân với chủ đề “Doanh nhân và Đổi mới sáng tạo mở” sẽ được PTI tổ chức vào ngày 29/10 tại TP.HCM.

Trong chương trình, PTI tôn vinh sự học của hơn 1400 học viên PTI HCM đã hoàn thành các chương trình đào tạo hệ giám đốc.
- Giám đốc Toàn diện: CEO TD18.
- Giám đốc điều hành: CEO72, CEO73, CEO74, CEO75, CEO76, CEO77, CEO78, CEO79, CEO80,
- Giám đốc Tài chính: CFO23, CFO24, CFO25.
- Giám đốc Nhân sự: CHRO24, CHRO25.
- Giám đốc Kinh doanh: CCO24, CCO25.
- Giám đốc Marketing: CMO20, CMO21, CMO22.

Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Thời gian: 13h30, thứ Bảy, ngày 29/10/2022.
- Địa điểm: Khách sạn Rex Sài Gòn.

Quý học viên vui lòng liên hệ bộ phận QLCL và bộ phận Tư vấn để biết thông tin chi tiết.


© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo