Giảng viên - Chuyên gia Nguyễn Ngoan

  1. Phụ trách sản phẩm nghe nhìn Tập Đoàn PANASONIC
  2. Giám đốc Marketing NIPPON PAINT VIETNAM
  3. Hiện tại: Nhà sáng lập, Chủ tịch MANDALA PHONG THỦY

© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo