CHUYÊN GIA VÕ TRÍ THÀNH

CHUYÊN MÔN

Chuyên gia lĩnh vực kế toán, thanh tra, kiểm toán.

KINH-NGHIỆM

Bà Phạm Thị Quyên là chuyên gia dày dạn kinh nghiệm gần 30 năm làm việc thực tế trong các lĩnh vực kế toán, thanh tra, kiểm toán.


© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo