CHUYÊN GIA - GIẢNG VIÊN VƯƠNG VĂN TÂN

CHUYÊN MÔN

Chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm

KINH-NGHIỆM

Giảng viên Vương Văn Tân có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho các tổ chức, tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp uy tín trong nước về kỹ năng mềm như: giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả,...


© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo