CHUYÊN GIA - GIẢNG VIÊN TRƯƠNG THỊ MAI

CHUYÊN MÔN

Sales Manager & Trainer tại Công ty BHNT Prudential

KINH-NGHIỆM

Giám đốc chương trình bán hàng của Kas – Training & Coaching – Công ty huấn luyện và tư vấn tài năng Việt.


© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo