Chuyên gia - Giảng viên PHẠM HOÀNG NGÂN

Chuyên gia về Quản lý Điều hành & Chuỗi cung ứng

Phó TGĐ Điều hành chuỗi cung ứng ICP Việt Nam


© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo