Chuyên gia - giảng viên NGUYỄN XUÂN HẢI

  • Chuyên gia Nguyễn Xuân Hải có hơn 20 năm hoạt động trong công tác nhân sự. Nguyên Giám đốc nhân sự (Human Resources Director ) tại Entertainment Vietnam Corp và Giám đốc nguồn nhân lực (CPO) tại Nghia nippers Corp.

         Hiện nay, Giám Đốc Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam.


© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo