Chuyên gia - Giảng viên Nguyễn Văn Phụng

Đảm nhiệm cương vị Vụ trưởng Vụ quản lý Thuế Doanh nghiệp lớn - Tổng cục thuế, chuyên gia Nguyễn Văn Phụng luôn nắm bắt những thông tin mới nhất về Thuế, tư vấn Thuế dành cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Là một trong những chuyên gia cao cấp với nhiều năm kinh nghiệm ông đã tham gia nghiên cứu và thực hiện nhiều đề án chiến lược tài chính quốc gia quan trọng. Do vậy những bài giảng của ông mang đậm chất hiện thực, hữu dụng đối với các tổ chức doanh nghiệp.


© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo