CHUYÊN GIA - GIẢNG VIÊN NGUYỄN TRƯƠNG MINH

Chuyên gia về quản trị

Nguyên Giám đốc dự án đào tạo của World Bank


© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo