Chuyên gia - Giảng viên Hồ Minh Chính

Chuyên gia về quản trị.

Nguyên Giám đốc Kinh doanh của Unilever.


© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo