Chương trình: Tham quan kiến tập tại Nhật Bản tháng 06/2023

Chương trình: Tham quan kiến tập tại Nhật Bản tháng 06/2023

Chương trình: Tham quan kiến tập tại Nhật Bản: HÀ NỘI – TOKYO – YOKOHAMA – NARITA – HÀ NỘI

nhat-1

nhat2

nhat4

nhat3


© Copyright 2022-2024 TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI. Thiết kế bởi Zozo